KAMP DÖNEMLERİ

08-12 Yaş
25-31 Temmuz 2016

13-17 Yaş
01-07 Ağustos 2016

08-12 Yaş
08-14 Ağustos 2016 

SPONSORLAR

.

KAYIT FORMU

LİKYA HARİKALAR DİYARI
DOĞA ve MACERA KAMPI KAYIT FORMU

KAYIT YAPTIRMAK İSTEDİĞİNİZ DÖNEM *

KAMPÇININ;

Cinsiyeti *
KAMPÇININ SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ

Kampçının herhangi bir sağlık problemi var mı? *
Kampçının bilinen herhangi bir alerjisi var mı? *
Kampçının kullanması gereken ilaçlar var mı? *
VELİNİN;

KİŞİSEL GİZLİLİK BİLDİRİMİ Çocuğunuzun Likya Harikalar Diyarı Doğa ve Macera Kampı'na katılması için kişisel ve özel bilgilerinizin toplanmasını kabul ettiniz. Kamp yönetimi gerekli olmadıkça bu bilgileri kullanmayacaktır. Kamp yönetimi tarafından özenle saklanan bu verilere ulaşma hakkına sahipsiniz. KAMP YÖNETMELİĞİ VE SÖZLEŞMESİ
 
Bu sözleşme Likya Harikalar Diyarı Kamp Yönetimi ile veli ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve çocuklarımızın bu çalışmalardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.
1. İş bu kayıt formu öğrenci velisinin tercih ettiği kamp dönemlerinden birinin organizasyonunu kapsar.
2. Kampçı, kamp yönetiminin bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul eder. Kamp kurallarına, düzene, ahlaka ve huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve tekrarı halinde kampla ilgileri kesilir.
3. Kamp dahilinde izne tabi malzeme, doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamulleri ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulmaz. Cep telefonu, gameboy gibi cihazlar kampa alınmaz.
4. Katılımcıya herhangi acil bir tıbbi müdahale yapılması gerekli hallerde anne babası ya da vasisi tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için kamp yönetimini kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır.
5. Katılımcının kamp dışında yapılacak günübirlik gezilerde kamp araçlarıyla seyahat etmesine ailesince izin verilmiştir. 
6. Kamp yönetimi, kamp faaliyetlerinin görüntülerinin tanıtım amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar.
7.  Kamp öncesinde kampçıya ait para ve değerli eşyalar makbuz ya da tutanak karşılığında teslim alınmadığı sürece, kamp yöneticileri tarafından kaybolan eşyalara ait sorumluluk alınmaz.  İşbu sözleşme taraflarca okunup imza olunmuştur.
 
KABUL EDİYORUM *